RadarOpus
LutraVison - Homeopathic software & Books

Boeken Homeopathie

Dr. Fons Vanden Berghe: Vassilis Ghegas - boeken Nederlandstalig (nieuwe druk)

Een indrukwekkende, zeer praktische serie boeken. Kort en overzichtelijke samenvattingen van alle seminars gegeven door Vasillis Ghegas. Vasillis Ghegas is de tweede man uit de Griekse school en jarenlang nauw samengewerkt met George Vithoulkas. Vasillis Ghegas is samen met Roger Morrison en Bill Gray opgeleid vanaf de begintijd in Griekenland.
- Lees meer over deze serie in de folder en prijslijst
- Bekijk de volledige onderwerpen- en remedie-Index van alle boeken

Dr. Fons Vanden Berghe: Opleiding Homeopathie voor Plant. Dier en Zelfhulp (Gestart op 18 Sept 2017)

Een driejarige complete opleiding in de klassieke homeopathie, met als leidraad het verzameld werk van Vassilis Ghegas.

- Lees hier meer over deze cursus/opleiding 
- Website centrum van Dr. Fons Vanden Berghe
- De Levensschool in Vlaanderen (cursus-pagia)
- Tijdens de cursus wordt ook gebruikt het boek van George Vithoulkas: Science of Homeopathie, nu Nederlandstalig zie folder

Aktie: Voor deelnemers aan de opleiding, vraag bestelformulier:
- (Boekenserie deel 1) Deel A t/m N wordt behandeld in jaar 1.
- (Boekenserie deel 2) Deel O t/m T wordt behandeld in jaar 2 en 3

Vithoulkas: de Nederlandse vertaling Science of Homeopathy

Het Engelse boek "Science of Homeopathy" is in het Nederlands uitgegeven in twee delen.
Deel 1: "Een energetische kijk op gezondheid en ziekte", beschrijft wat de definitie is van gezondheid op mentaal, emotioneel en lichamelijk vlak. Hoe de drie niveaus van het menszijn - het mentale, het emotionele, en het lichamelijke - als één geïntegreerd geheel functioneren (= de psycho-somatiek). Hoe er een vitale kracht bestaat die zorgt voor het in stand houden van gezondheid. Hoe een verzwakte vitale kracht op een elektro-dynamische manier ziekte kan induceren. Verder wordt beschreven wat de rol is van het verdedigingsmechanisme. Welke mogelijkheden er bestaan om op een energetische manier de vitale kracht te versterken, en zo gezondheid te bevorderen of te herstellen. Ook wordt beschreven hoe de vitale kracht kan verzwakken door erfelijke belasting, ernstige acute ziekten, onderdrukkende therapieën en vaccinaties.

Deel 2: "Homeopathie in de praktijk", gaat Vithoulkas diepgaand in op op alle theoretische aspecten van de praktische toepassing van homeopathie. Het consult, de analyse, de follow up consulten, de reactiepatronen en tips voor gecompliceerde ziektegevallen. Het is een onmisbaar boek voor iedereen die homeopathie beoefent

Elk deel is apart te bestellen voor 24,50 € (+ vzk)
En beide delen samen tijdelijk met korting ipv 49 €, voor slechts 44 € (+vzk)

Voor al uw vragen kunt u een email sturen naar Rene Otter